TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

TRUNG TÂM TT-TV NGUYỄN THÚC HÀO 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                     Vinh, ngày 15 tháng 3 năm 2017THÔNG BÁO

V/v kích hoạt tài khoản bạn đọc tại Cổng thông tin thư việnKính gửi
Quý thầy cô, bạn đọc!

 

      Để phục vụ việc khai thác hiệu quả Cổng thông tin thư viện, nhất là việc đăng nhập tài khoản cá nhân khi bạn đọc kiểm tra tình trạng mượn, trả tài liệu, đồng thời cho việc khai thác tài liệu số sau này. Trung tâm đã cập nhật thêm thông tin của bạn đọc như: email, điện thoại, địa chỉ,… vào phần mềm Kipos và kích hoạt tài khoản cho cán bộ, học viên, sinh viên và học sinh (bạn đọc) toàn trường  sử dụng Cổng thông tin thư viện. Đề nghị bạn đọc đăng nhập tài khoản của mình theo hướng dẫn tại địa chỉ: http://thuvien.vinhuni.edu.vn.
     
    Để sử dụng hết tính năng của Cổng thông tin thư viện. Bạn đọc cần hỗ trợ đề nghị liên hệ tại  Tổ thông tin tư liệu ( Tầng 3) Thư viện Trường Đại học Vinh để được hỗ trợ ( ĐT: 02.0383 551451   - 0944542955)

Danh sách tài khoản cán bộ:  danhsachcanbotruongdhv.xlsx

Danh sách tài khoản sinh viên Khóa 57: danhsachsinhvienk57dhv.xls

    
    Đối với bạn đọc không cung cấp địa chỉ email cho Trung tâm, tài khoản bạn đọc chưa được kích hoạt nên không sử dụng hết các tính năng trên. Đề nghị đại diện Ban cán sự các lớp tiếp tục thu thập thông tin của thành viên lớp mình và cung cấp cho Trung tâm (lần 2) theo mẫu: mau.xlsx  gửi về theo địa chỉ mail: thuviendhv@vinhuni.edu.vn(thuviendhv1@gmaiil.com). Thời hạn cuối đến: 17h30 phút ngày 28/03/2017

 
   
Hết thời hạn trên, Trung tâm sẽ không chịu trách nhiệm về việc bạn đọc không sử dụng đầy đủ các tính năng của Cổng thông tin thư viện.

      Trân trọng thông báo!

                                                                        Phó giám đốc

  

                                                                 ThS. Nguyễn Thái Sơn