Tổ hành chính

Vũ Duy Hiệp
Phan Văn Tài
Trần Thị Như Quỳnh
Hồ Thị Oanh
Lâm Thu Trang
Bùi Thị Hương Sen