Tổ phục vụ

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Cao Thị Thủy
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Nguyễn Thị Mơ
Phạm Thị Hoài Phương
Nguyễn Thị Châu
Lê Thị Xuân
Lưu Vân Anh
Lê Thị Thơ
Nguyễn Thị Hải Yến
Trần Thị Như Quỳnh
Ông Thị Kim Ngân
Thái Thị Hoa