Tổ phục vụ

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Cao Thị Thủy
Nguyễn Thị Mơ
Nguyễn Thị Châu
Lê Thị Xuân
Lưu Vân Anh
Nguyễn Thị Hải Yến
Trần Thị Như Quỳnh
Ông Thị Kim Ngân
Thái Thị Hoa