SAPPHIRE DROP BOOK

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HỆ THỐNG TRẢ SÁCH TỰ ĐỘNG 24/7

Phiên bản: (Version 1.0)

                                                
                                               1.Giao diện sử dụng hệ thống trả tự động 24/7
       
Có 4 bước thực hiện cho quá trình trả sách:

    1. Quét sách (đưa sách vào bề mặt tại đầu quét RFID)
    2. Thả sách (Cửa nhận sách mở ra, bạn đọc thả sách vào)
    3. Đợi đến khi quá trình kết thúc (Đợi hệ thống xử lý)
    Chỉ dẫn đúng hoặc sai (Trả sách thành công đèn xanh hiển thị, nếu không thành công đèn đỏ báo không thành công), trong trường hợp không thành công bạn đọc phải vào thư viện gặp cán bộ phụ trách xác nhận lại tình trang cuốn sách đó vừa trả.

Bước 1: Quét sách

Bạn đọc đưa sách vào biểu tưởng đèn màu xanh (1) đầu đọc RFID sẽ đọc thông tin cuốn sách. Nếu sách hợp lệ là sách của thư viện cửa trả sách sẽ được mở ra.

          
            Bước 2:  Thả sách

    Đèn xanh (2) báo sách hợp lệ khi đó cửa trả sách mở ra, bạn đọc thả sách vào. Máy quét sách nội bộ sẽ nhận dạng cuốn sách đó và khoá cửa nhận sách lại. Biểu tượng chỉ dẫn (3) sẽ sáng màu xanh lá cây chỉ dẫn quá trình hệ thống đang xử lý. 
        
       Bước 3:  Đợi cho đến khi quá trình kết thúc
    Khi biểu tượng chỉ dẫn (3) hiển thị, sách của bạn sẽ được trả lại và ghi lại trên hệ thống phần mềm quản lý thư viện.

 

          
           Bước 4: . Quá trình trả có thành công hay không

    Khi chỉ dẫn 4 xuất hiện màu xanh (V), có nghĩa là cuốn sách đã trả thành công. Nếu biểu tượng màu đỏ (X) đèn màu đỏ xuất hiện cuốn sách đã bị từ chối và trả lại, bạn đọc cần thông báo với thư viện để xử lý.