HỆ THỐNG MƯỢN TRẢ SÁCH

TỰ ĐỘNG SAPPHIRE HYBRID

                                                                             Version 1.00

© 2006-2016 Dialoc ID

 

1.    Chi tiết hệ thống

a.    Giao diện phần mềm

-         Lựa chọn ngôn ngữ (Tiếng Việt / Tiếng Anh)

-         Logo nhà sản xuất

-         Mượn tài liệu

-         Trả tài liệu

-         Gia hạn tài liệu

-         Thông tin bạn đọc


                               Giao diện chính phần mềm

b.    Phần cứng bao gồm:

-          - Màn hình cảm ứng

-          - Máy in thông tin mượn trả, thông tin bạn đọc
                                
 - Thiết bị đọc thẻ sinh viên (đầu đọc Barcode, đầu đọc thẻ RFID)

                                  

- Thiết bị đọc Barcode tài liệu
                                 
- Cảm biến kích hoạt an ninh cho tài liệu (kích hoạt cho Chip RFID và dải từ EM

                               

1.    Quy trình mượn trả, gia hạn tài liệu (Dành cho bạn đọc)

a.    Mượn tài liệu:

Bạn đọc có thể kiểm tra tình trạng của tại liệu cần mượn trên website thư viện. Đến vị trí tài liệu trên kho sách mở. Chủ động thực hiện các thao tác mượn tự động không cần qua quầy thủ thư.
Bước 1: Nhấn vào nút mượn trên màn hình thiết bị

Bước 2Đưa thẻ thư viện vào vị trí đầu đọc thẻ