Trong tháng 12/2016, Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào Đại họcVinh đã nhận được một số sách ngoại văn của Quỹ Châu Á gửi tặng.

Số sách trên sẽ được xử lý nghiệp vụ và đưa vào phục vụ bạn đọc trong thời gian sớm nhất (danh_muc_sach_bieu_thang_12.xlsx)