CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH MỤC BÁO TẠP CHÍ  

TRUNG TÂM TT-TV NGUYỄN THÚC HÀO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

            Năm 2016, Thư viện Đại học Vinh đã nhận được một số báo tạp chí theo từng số

TT

TÊN BÁO TẠP CHÍ

1

Công báo(Tạm thu)

2

Dân tộc hoc

3

Điện tử và tin học

4

Giáo dục lý luận + CĐ

5

Giáo dục mần non

6

Hóa học & ứng dụng + CĐ

7

Lịch Sử Đảng

8

Quản lý kinh tế

9

Quốc phòng toàn dân

10

Quy hoạch xây dựng

11

kiến trúc

12

Khoa học công nghệ XD

13

Kinh tế Việt Nam + ĐS

14

Nghiên cứu Đông Nam Á

15

Ngôn ngữ & đời sống

16

N/ cứu tài chính kế toán

17

nghiên cứu kinh tế

18

Nghiên cứu lịch sử

19

Nghiên cứu văn học

20

Những vấn đề Kinh tế & Ctrị TG

21

Nghề Luật

22

T/c kinh tế Châu Á- TBD

23

Tạp chí cộng sản

24

T/C kinh tế & Dự báo

25

T/C kinh tế & phát triển

26

Tài chính doanh nghiệp

27

Tài nguyên & Môi trường

28

Tạp chí Giáo dục

29

Tạp chí kế toán & kiểm toán

30

Tạp chí luật học

31

Tạp chí ngân hàng

32

Tạp chí ngôn ngữ

33

Tạp chí tài chính

34

Thông tin Tư liệu

35

Toán học tuổi trẻ + ĐS

36

Tạp chí Triết Học

37

Tâm lý học

38

Tự động hóa ngày nay

39

Vật lý & tuổi trẻ

40

Vật liệu xây dựng

41

Văn hiến Việt Nam

42

Văn hóa Dân gian

43

Báo cáo tổng kết

44

Sông Lam

45

TC Tin học và ĐK học

46

TC các KH về trái đất

47

TC KH và công nghệ biển

48

Công nghệ sinh học

49

Sinh học

50

KH công nghệ

51

Hóa học

52

VN Hàn Quốc

53

ĐH văn hiến

54

Kinh tế SG

55

Nghê An tìm về cội nguồn

56

Báo Nghệ An xuân 2016

57

KH An giang

58

Kinh tế địa ốc

59

Vì sự phát triển đồng báo các dân tộc

60

Người chu ru ở VN

61

Văn hóa Nghệ An

62

Văn hóa & tuổi trẻ + văn TT

63

Văn hóa các dân tộc

64

Văn nghệ Quân đội

65

Xã hộc học

66

Xây dựng

67

Xây dựng Đảng

68

Xưa và nay

69

Dạy và học ngày nay

70

Thư viện việt nam

71

Sách người lào ở VN

72

Khoa học pháp lý

73

thị trường giá cả

74

LL chính trị và truyền thông

75

Khoa học và công nghệ

76

Thông tin tài chính

77

Thiết bị giáo dục

78

Tuyên Giáo

79

Dân vận

80

LL phê bình

81

Khoa học XHNV

82

Khoa học pháp lý

83

Khoa học ĐH Đồng tháp

84

Tin học nhà trường

85

Các bài toán chọn lọc

86

Lao động công đoàn

87

Vai trò của nguyễn ái quốc

88

TPHCM cẩm nang của CMVN

89

Đi tìm cái đẹp văn chương

90

Khoa học JOURNAL

91

TC pháp lý

92

Toổ chức nhà nước

93

Khoa học công nghệ chăn nuôi

94

TC KH và PT

95

KH thương mại

96

Sách VN, đất nước, con người

97

Tỉnh ủy NA- TB nội bộ

98

Ngôn ngữ số đặc biệt

99

Người XD

100

Những dấu ấn lịch sử

101

Hồ sơ sự kiện

102

Kinh tế VN

103

Hội kiến trúc sư VN

104

Người mảng ở VN

105

Văn hiến ĐHĐB toàn quốc

106

Nghiên cứu nước ngoài

107

Nghiên cứu chính sách và quản lý

108

Một số văn bản chỉ đạo và quản lý

109

Hưởng ứng ngày sách 21/4

110

Đại học sài gòn

111

Dự án XD tiêu chuẩn SG

112

AID và cộng đồng

113

Điều lệ Đảng CSVN

114

Gia đình VN trong TKCN hóa

115

Kinh tế đối ngoại

116

Quốc phòng toàn dân

117

Tin học và điều khiển học

118

Khoa học giáo dục

119

Đầu tư bất động sản

120

Đầu tư chứng khoán

121

Phục vụ nghiên cứu các văn sự kiện

122

Báo Nhân dân

123

Báo nghệ An

124

Báo An ninh Thế giới

125

Báo Đầu tư