Ngày 05/9/2016 Trung tâm Thông tin Thư Viện Nguyễn Thúc Hào làm lễ kết nạp Đảng viên cho đồng chí: Ông Thị Kim Ngân

Căn cứ vào quy định Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam. Được sự quan tâm của chi bộ, Đảng Bộ trường Đại Học Vinh. Trải qua quá trình tu dưỡng và rèn luyện của quần chúng Ông Thị Kim Ngân. Với sự quan tâm, giúp đỡ rèn luyện của các đồng chí đảng viên trong toàn chi bộ , đồng chí trong ban chấp hành Công Đoàn trường Đại Học Vinh. Hôm nay ngày 20 tháng 10 năm 2016 Chi bộ Trung tâm Thông tin Thư viện Nguyễn Thúc Hào trường Đại Học Vinh long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng Ông Thị Kim Ngân theo quyết định của Ban thường vụ Đảng Ủy trường Đại Học Vinh

 

Đ/c: Ông Kim Ngân - Đọc đơn vào Đảng 


Đ/c: Nguyễn Thái Sơn - Người giới thiệu thứ 1


Đ/c: Phan Văn Tài - Người giới thiệu thứ 2

Đ/c: Ông Thị Kim Ngân - Đọc lời tuyên thề


Đ/c: Vũ Duy Hiệp - Quyết định kết nạp Đảng viên