Nhằm phục vụ tốt cho sinh viên, học viên việc học và nghiên cứu, Trung tâm Thông tin Thư viện Nguyễn Thúc Hào chính thức mở cửa phục vụ ngoài giờ áp dụng từ ngày: 01/01/2017 – 31/12/2017. Thư viện xin thông báo cho bạn đọc được biết lịch phục vụ ngoài giờ như sau:
Bấm vào xem lịch (thong_bao_gio_mo_cua_ngoai_gio_2017.doc)