BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Trung tâm Thông tin - Thư viện  

Nguyễn Thúc Hào

***

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Nghệ An, ngày15  tháng 10 năm 2018

 QUY ĐỊNH SỬ DỤNG KHÔNG GIAN HỌC TẬP

 

1. Bạn đọc xuất trình thẻ thư viện cho cán bộ trực tại Quầy thông tin. Tuyệt đối không dùng thẻ của người khác để sử dụng không gian học tập.

2. Thực hiện nếp sống văn minh, trật tự và giữ gìn vệ sinh chung: Không vứt rác, giấy nháp ra sàn nhà, khi ăn quà, đồ uống, phải ngồi đúng nơi quy định.

3. Giữ gìn mỹ quan trong không gian học tập: Không viết, vẽ lên mặt bàn, lên tường, không ngồi gác chân lên ghế.

4. Không sử dụng máy tính của thư viện để chơi game và truy cập những website không lành mạnh. Không làm hư hỏng máy tính, thiết bị,  tuyệt đối không cài các chương trình, phần mềm vào máy tính của thư viện.

5. Bạn đọc tự bảo quản tư trang cá nhân và để đúng nơi quy định.

6. Yêu cầu bạn đọc chấp hành tốt nội quy trên, nếu ai vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường.

 

                                                                           GIÁM ĐỐC

                ( Đã ký)

 

                                                                        TS. VŨ DUY HIỆP