BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Trung tâm Thông tin – Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vinh, ngày 16  tháng 1 năm 2018


NỘI QUY PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

 

1. Phòng chống cháy nổ  là nghĩa vụ, trách nhiệm của toàn thể Cán bộ, Viên chức, Học viên Sau đại học, Sinh viên, Học sinh, và khách đến công tác, giao dịch, làm việc tại thư viện.

          2. Cấm  hút thuốc, mang chṍt gây nổ,  sử dụng bếp ga, bếp điện đun nấu và câu, móc, sử dụng điện tuỳ tiện trong thư viện.    

          3. Kết thúc mỗi buổi làm việc trước khi về, mọi người phải: Tắt hết các công tắc,  thiết bị điện và cầu dao điện liên quan đến khu vực làm việc của mình (Trừ cầu dao ở phòng máy chủ).

            4. Các bộ phận và cỏ nhõn tuyệt đối không: Dùng dây đồng, giấy bạc thay thế cầu chỡ; Dựng dõy điện cắm trực tiếp vào ổ cắm; Để các chất dễ cháy gần cầu chỡ, bảng diện và dõy dẫn điện.

          5. Bố trí, sắp xếp tài liệu, trang thiết bị vật tư trong kho, phòng làm việc phải gọn gàng, sạch sẽ, xếp riêng từng loại, có khoảng cách ngăn cháy, xa mái, xa tường để tiện việc kiểm tra và chữa cháy khi cần thiết.      Không để các chướng ngại vật trên các lối đi lại, nhất là hành lang, cầu thang.

          6. Mọi người khi phát hiện có cháy lập tức phải bấm “Chuông báo cháy” (Được lắp đặt ở hành lang các tầng), đồng thời có trách nhiệm tổ chức lực lượng tại chỗ sử dụng các phương tiện chuyên dụng để chữa cháy.

          7. Ban giám đốc và Ban phòng chống cháy nổ của Trung tâm có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra nhắc nhở và có kế hoạch, biện pháp để làm tốt nhiệm vụ pḥng chụ́ng cháy nụ̉ tại đơn vị.

          8. Ai thực hiện tốt nội quy này được khen thưởng, các cá nhân vi phạm, căn cứ vào mức độ sẽ bị xử phạt theo quy định của Nhà trường và Pháp luật.

                                   Giám đốc

                                     (Đă ký)

 

                                                                                                                              TS. Vũ Duy Hiệp