Kính gửi:  -  Ban giám hiệu;

- Các Cô giáo, Thầy giáo và HSSV trường Đại học Vinh!

Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg  ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam; Kế hoạch số 261/KH-BTTTT ngày 22/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Công văn số 1230/BGDDT -GDTX ngày 09/4/2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 trên toàn quốc. Nhà trường giao cho Trung tâm TTTV Nguyễn Thúc Hào triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4 lần thứ 7 nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng yêu thích và hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, học tập  suốt đời của Cán bộ, Giáo viên, HSSV trong toàn trường, với  nội dung thiết thực, hiệu quả và  phù hợp với tình hình cả nước đang tích cực phòng, chống dịch covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ:

- Phối hợp với Đoàn trường, Phòng Công tác Chính trị & HSSV phát động phong trào đọc sách tới toàn thể  HSSV và  tham gia tích cực cuộc thi: “ Đại sứ văn hóa đọc năm 2020” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức;

- Phối hợp với Trung tâm CNTT nghiên cứu đưa học liệu số lên hệ thống dạy học trực tuyến để cán bộ, giảng viên và HSSV khai thác phục vụ cho học tập, nghiên cứu;

- Tổ chức  giới thiệu địa chỉ truy cập CSDL miễn phí và  danh mục sách mới của các nhà xuất bản qua email tới các viện, khoa đào tạo tham khảo lựa chọn bổ sung học liệu cho các chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục;

-Tổ chức làm video Ngày sách Việt Nam, Ngày sách và bản quyền thế giới đưa lên Website trung tâm, gửi các đơn vị trong toàn trường và email cá nhân; 

Nhân ngày sách Việt Nam, trung tâm xin cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường;  sự hỗ trợ, phối hợp và giúp đỡ có hiệu quả của các phòng ban, trung tâm, trạm, khoa, viện, các tổ chức đoàn thể nhà trường trong công tác phát triển văn hóa đọc tại trường Đại học Vinh  những năm qua. Hy vọng video Ngày sách Việt Nam tại trường Đại học Vinh, là món quà có ý nghĩa của trung tâm dành cho những người làm sách và yêu quý sách trong niềm vui của ngày hội.

Địa chỉ truy cập video: https://drive.google.com/file/d/1-s0yIqRkQUHuiMxz2nruW0sh8O6ASvBd/view

Chúc ngày 21/4 và 23/4  hàng năm thật sự đúng với ý nghĩa của nó - ngày Hội của những người yêu quý sách ở Việt Nam và các nước trên thế giới!

 

                                                                                 GIÁM ĐỐC

 

 

                                                                             TS. Vũ Duy Hiệp