Thư viện xin thông báo đến quý Thầy, Cô, Anh/Chị Nghiên cứu sinh, Học viên Cao học, Sinh viên các khóa của trường v/v sử dụng Cơ sở dữ liệu điện tử

1.      Cơ sở dữ liệu điện tử IG PUBLISHING bằng hình thức chia sẻ trực tuyến (online)

      Địa chỉ:      http://portal.igpublish.com/iglibrary

2.      Cơ sở dữ liệu điện tử ProQuest  bằng hình thức chia sẻ trực tuyến (online)

     Địa chỉ:      http://portal.igpublish.com/iglibrary

 

3.      Cơ sở dữ liệu điện tử OXFORD SCHOLARSHIP ONLINE EBOOK 
                                                      

    Địa chỉ:      http://portal.igpublish.com/iglibrary

 

Thư viện sẽ cấp user và password để bạn đọc truy cập vào Cơ sở dữ liệu điện tử IG PUBLISHING, ProQuestOXFORD theo địa chỉ Lib.vinhuni.edu.vn / Tra cứ CSDL điện tử / Hướng dẫn sử dụng