BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 Trung tâm Thông tin - Thư viện  

Nguyễn Thúc Hào

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Nghệ An, ngày 12 tháng 01 năm 2018

                                                                          THÔNG BÁO
       
        1. Quy định giờ phục vụ:

- Thư viện mở cửa phục vụ bạn đọc các ngày trong tuần kể cả thứ 7, CN (riêng tháng 02, 03, 07 và tháng 08 thư viện không mở cửa thứ 7, CN). 

- Giờ mùa hè:                Buổi sáng:     từ 07h00’ – 11h30’

Buổi chiều:    từ 13h30’ – 17h00’

- Giờ mùa đông:            Buổi sáng:     từ 07h30’ – 11h30’

Buổi chiều:    từ 13h00’ – 17h00’

    - Chiều thứ  6 hàng tuần, các phòng đọc cho mượn tài liệu đến 16h (từ 16h đến 17h00 cán bộ thư viện làm công tác vệ sinh kho và sắp xếp tài liệu).

    Phục vụ bạn đọc tại các phòng từ tầng 1 đến tầng 6 (Riêng toàn bộ tầng 2 dành cho các phòng học tiếng Anh)

          2.Hệ thống phục vụ

- Tầng 1: Không gian học tập phục vụ thông tầm các ngày trong tuần từ 7h30 đến 21h. Thứ 7, CN mở từ 7h30 đến 17h.

- Các phòng đọc từ tầng 3 - tầng 6, phục vụ bạn đọc mượn tài liệu đọc tại chỗ và mượn về nhà - Phòng thư viện số, phòng tra cứu Internet đặt tại tầng 1 và tầng 3 phục vụ bạn đọc miễn phí.            
3. Quy định mượn tài liệu về nhà:

+ Số lượng tài liệu được mượn:

                                - Đối với Cán bộ, Giảng viên:                                                     05 cuốn/1 lượt mượn.

                                - Đối với NCS, HVCH, HSSV:                                                   03 cuốn/1 lượt mượn

                       + Thời gian mượn sách:

                       - Thời gian Bạn đọc được mượn tài liệu về nhà là 15 ngày (không tính ngày nghỉ).

           - Nếu có nhu cầu tiếp tục mượn những tài liệu đang mượn thì phải làm thủ tục gia hạn thời gian mượn mới. Bạn đọc mượn quá thời hạn quy định sẽ bị xử lý theo quy định của Thư viện và của Trường Đại học Vinh.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

TS. Vũ Duy Hiệp