Ngày 10/4/2019, Trường Đại học Vinh đã ban hành Kế hoạch số 350 / DHV-HCTH về việc tổ chức "Ngày sách Việt Nam 21/4"  Năm 2019 tại không gian học tập – Tầng 1 Trung tâm Thông tin – Thư viện Nguyễn Thúc Hào.

 Chào mừng ngày sách Việt nam 21/4, nhằm phát triển văn hóa đọc trong cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên, Nhà trường triển khai các hoạt động hưởng ứng ngáy Sách Việt Nam và tổ chức Hội nghị bạn đọc vào chiều thứ Năm – ngày 18/4/2019, tại không gian học tập – Tầng 1 Trung tâm Thông tin – Thư viện Nguyễn Thúc Hào.