Ngày 12/7/2020, Trung tâm TTTV Nguyễn Thúc Hào phối hợp cùng HTVVN và Liên chi hội TVĐH khu vực phía Bắc tổ chức hội nghị:"Triển khai thực hiện luật thư viện" tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Sau đây là một số hình ảnh về Hội nghị: