I. Hệ thống kho tài liệu, phòng đọc

Tầng 1: Phòng Tra cứu Internet; Phòng thu nhận Luận án, Luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học; Phòng hướng dẫn tra cứu thông tin và hướng dẫn sử dụng thư viện; Kho Giáo trình mượn về nhà gồm tài liệu giáo trình khoa học tất cả các ngành, kí hiệu (GT)

Tầng 2: Các phòng máy thuộc Đề án ngoại ngữ 2020.

Tầng 3: Phòng nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh; Phòng Scan - Số hóa; Phòng máy Mutimedia; Kho sách tổng hợp gồm tất cả tài liệu khoa học ngành tự nhiên & xã hội, kí hiệu (DC).

Tầng 4: Phòng Phân loại biên mục; Kho sách khoa học xã hội, kí hiệu (DX); Kho sách khoa học tự nhiên, kí hiệu (DT); Phòng báo tạp chí.

Tầng 5: Kho sách ngoại văn(MN); Phòng đọc cho sinh viên, thảo luận chuyên đề và sinh hoạt nhóm (mở thông tầm từ 7h30 đến 17h30).

Tầng 6: Kho luận án, luận văn(LA); Phòng học Cao học, Xêmina.

Tầng 7: Phòng Hội thảo; Phòng học Cao học, Xêmina.

Thư viện tổ chức hướng dẫn sử dụng thư viện và tra cứu tìm tin cho cán bộ, giảng viên các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần tại phòng máy tầng 1 Nhà thư viện.

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRA CỨU TÀI LIỆU

                                                                                                                                      

      Version 5.0 

 

 

 Địa chỉ trang web:                             thuvien.vinhuni.edu.vn


                               (Giao diện trang web)

+ Đăng nhập mã và mật khẩu ( Tài khoản chỉ dùng khi đọc tài liệu số)


 

                          ( 0.1 Giao diện đăng nhập tài khoản)

 1. TÌM LƯỚT

1.1 Tổng quan về tìm lướt

     Tìm lướt là tìm theo các từ/cụm từ/ ký tự… theo trật tự vần chữ cái (dạng từ điển). Cách tìm lướt thường được sử dụng khi người tìm tin không nhớ thật chính xác từ khóa, từ chuẩn để tìm tin hoặc dùng trong trường hợp muốn tham khảo thêm các từ khóa, thuật ngữ khác để tìm tin cho phù hợp với mục đích tìm kiếm.

1.2 Các trường tìm kiếm và chuỗi tìm kiếm

    Các trường tìm kiếm: có thể lựa chọn như sau: Tác giả, Tiêu đề, Chủ đề, Ký hiệu PL/XG, Môn học

Chuỗi tìm kiếm: là một từ, một ký tự hoặc cụm từ bao gồm chữ, số hoặc cả chữ và số.

1.3 Thực hiện một tìm kiếm

Cách tìm kiếm

Địa chỉ trang web:                             thuvien.vinhuni.edu.vn

Từ thanh Menu chọn Tra cứuTìm lướtGiao diện tìm lướt của KIPOSWEB hiển thị như sau:

- Nhập từ/ cụm từ vào ô tìm lướt.

- Bộ sưu tập : Giới hạn phạm vi tìm kiếm trong bộ sưu tập được chọn

- Từ giao diện tìm kiếm trên chọn trường cần tìm, kích chuột vào ‚ được liệt kê trên giao diện để lựa chọn trường tìm tin: Tác giả, Tiêu đề, Chủ đề, Ký hiệu PL/XG, Môn học.

- Người dùng có thể trỏ chuột vào dấu ? để có được trợ giúp và truy vấn tìm kiếm tối ưu.

- Sau khi nhập và lựa chọn trường cần tìm kiếm xong kích chuột vào nút Tìm Kiếm.

1.4 Hiển thị danh sách tìm lướt