TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN NGUYỄN THÚC HÀO

 Nguyen Thuc Hao Library and Information Center

 

Nơi lưu truyền tri thức và khơi nguồn cảm hứng sáng tạo

Website: Lib.Vinhuni.edu.vn  -  Email: Thuviendhv@Vinhuni.edu.vn

 

Thông báo lịch  phục vụ bạn đọc :

   

Cho đến thời điểm hiện tại dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, thực hiện theo chỉ thị Số: 19/CT-TTg của Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, liên quan đến việc Giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, sinh hoạt tập thể bảo đảm không tập trung đông người; kết hợp học trực tuyến, thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho học sinh, do vậy Trung tâm Thông tin Thư viện Nguyễn Thúc Hào xin thông báo lịch phục vụ như sau:

- Từ ngày 05/05/2020 Thư viện phục vụ thông tầm từ 7h00 – 17h00 (Vào thứ 2 đến thứ 6) hàng tuần.

 

Trân trọng thông báo!