Hai, ngày 17/02/2020. Nhà trường yêu cầu:
1. Bộ phận Truyền thông, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thông báo rộng rãi để học sinh, sinh viên, học viên được biết và chủ động sắp xếp thời gian.
2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona Trường Đại học Vinh phối hợp với Trưởng các đơn vị liên quan triển khai công tác tiêu độc, khử trùng, vệ sinh phòng học trong toàn trường, hoàn thành trước ngày 14/02/2020.
3. Ban quản lý Cơ sở II phối hợp với Trung tâm GDQP&AN, Khoa GD Thể chất, Viện NN&TN tổ chức tốt việc học tập, sinh hoạt của sinh viên tại Cơ sở II.
4. Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo sát sao tổ chức thực hiện việc phòng, chống dịch theo Hướng dẫn số 02/HD-ĐHV ngày 04/02/2020 của Nhà trường cũng như cập nhật các hướng dẫn chuyên môn khác của ngành Y tế.
5. Khi có hiện tượng bất thường, các đơn vị, cá nhân cần thông báo ngay cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona Trường Đại học Vinh, trực tiếp BS. Thái Thị Tân, ĐT: 0912.923515, BS. Nguyễn Thị Hiến, ĐT: 0853.858926 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời, kiên quyết không để dịch bệnh xảy ra, lây lan trong Trường./.