TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN NGUYỄN THÚC HÀO

 Nguyen Thuc Hao Library and Information Center

 

Nơi lưu truyền tri thức và khơi nguồn cảm hứng sáng tạo

Website: Lib.Vinhuni.edu.vn  -  Email: Thuviendhv@Vinhuni.edu.vn

 

Thông báo gia hạn tài liệu qua địa chỉ Email, Facebook

 

    Để tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc, trung tâm TTTV Nguyễn Thúc Hào thông báo cách gia hạn mượn tài liệu qua Email và facebook như sau:

Sinh viên mượn sách đến ngày trả nếu muốn mượn thêm tự da hạn theo địa chỉ Email: giahantailieu@gmail.com, nhắn tin qua địa chỉ facebook: thư viện nguyễn thúc hào đại học vinh,  (Cách gia hạn: Bạn đọc soạn tin nhắn gồm thông tin: mã thẻ sinh viên,  số đăng ký cá biệt cuốn sách gửi địa chỉ email hoặc facebook trên, VD: Mã thẻ sinh viên: 18572202010207, Số ĐKCB sách: TN.000151 gửi mail: giahantailieu@gmail.com, FB: thư viện nguyễn thúc hào đại học vinh).

 

Trân trọng thông báo!