Thời gian vừa qua, Thư viện Nguyễn Thúc Hào trường Đại Học Vinh đã nhận được một số sách của quý Thầy, Cô trường Đại học Vinh.

    Số sách sẽ được xử lý nghiệp vụ và đưa vào phục vụ bạn đọc trong thời gian sớm nhất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Vinh, ngày 4 tháng 1 năm 2019

Thời gian vừa qua, Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào đã nhận được 12 cuốn sách và giáo trình của quý Thầy, Cô trường Đại học Vinh. Sau đây là danh mục sách đã nhận

TT

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ

Năm XB

Nhà XB

1

Âm vang thơ đương Việt

Lê Đình Sơn

 

VH Dân tộc

2

Nhiệt học

Mai Văn Lưu

 

ĐHVinh

3

Giáo trình  lí luận dạy học lịch sử những vấn đề chung

Hoàng Viết Thụ

 

ĐHVinh

4

Giáo trình  lí luận về nhà nước và pháp luật

 

 

ĐHVinh

5

Giáo trình truyện ngắn Việt Nam hiện đại

 

 

 

6

Giáo trình tôn giáo học đại cương

Bùi Văn Hào

2018

ĐHVinh

7

Giáo trình phương pháp dạy học bằng tiếng anh ở trường THPT

Cao Cự Giác

2018

ĐHVinh

8

Giáo trình Phương pháp toán ở tiểu học

Nguyễn Thị Châu Giang

2018

ĐHVinh

9

Giáo trình văn học thiếu nhi

Chu Thị Hà Thanh

2018

ĐHVinh

10

Giáo trình Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội

Nguyễn Thị Trang Thanh

2018

ĐHVinh

11

Giáo trình ngôn ngữ hình thức và Automata

Trần Xuân Sang

2018

ĐHVinh

12

Giáo trình tiến trình lịch sử Việt Nam

Lê Đình Sơn

2018

ĐHVinh