Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 43

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh trọng điểm quốc gia

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 08/6/2020

7:00

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:00

Trực HC Tầng 1

Đ/c Thu Trang

Nguyễn Tuấn Minh

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

11:00 – 13:00

Trực trưa

Đ/c Thu Trang

Hải Yến A

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 09/6/2020

7:00

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:00

Trực HC Tầng 1

Đ/c Yến A

Nguyễn Tuấn Minh

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

11:00 – 13:00

Trực trưa

Đ/c Thu Trang

Hồ Thị Oanh

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Thứ Tư, ngày 10/6/2020

7:00

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:00

Trực HC Tầng 1

Đ/c Yến A

Nguyễn Tuấn Minh

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

11:00 – 13:00

Trực trưa

Đ/c Thu Trang

Hải Yến B

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 11/6/2020

7:00

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:00

Trực HC Tầng 1

Đ/c Yến A

Nguyễn Tuấn Minh

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

11:00 – 13:00

Trực trưa

Đ/c Thu Trang

Quỳnh Hoa

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Thứ Sáu, ngày 12/6/2020

7:00

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:00

Trực HC Tầng 1

Đ/c Yến A

Nguyễn Tuấn Minh

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

11:00 – 13:00

Trực trưa

Đ/c Thu Trang

Dương Nga

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

16:00

Tổ phục vụ dọn vệ sinh các kho sách, phòng máy tổ thông tin dọn vệ sinh

Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Thủ thư các kho sách, phòng máy

Kho GT, DC, DX, DT, LA, Phòng máy T1, T3

Thứ Bảy, ngày 13/06/2020

7:00

Trực ban Giám đốc

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7h00: 11h00

Trực tầng 1

Đ/c Thu Trang

Ngân & Mai

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

11h00 : 17h

Trực tầng 1

Đ/c Thu Trang

Lan & Lê Vân Anh

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Chủ Nhật, ngày 14/06/2020

7:00

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7h00: 11h00

Trực tầng 1

Đ/c Thu Trang

Tài & Trang

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

11h00 : 17h

Trực tầng 1

Đ/c Thu Trang

Thương & Thơ

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào