Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 10/05/2020

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 38

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 10/05/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp

tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 04/05/2020

 

 

 

 

 

14:00

Họp Hội đồng xét kết quả thi tuyển viên chức năm 2020

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐ

Theo quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 05/05/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 06/05/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 07/05/2020

08:00

Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 5/2020

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Đảng uỷ, BGH; Chủ tịch HĐ Trường;  Trưởng các đơn vị; Trưởng các đoàn thể cấp trường; Trưởng ban TTrND; Thư ký HĐT, Bí thư các Đảng bộ bộ phận, các chi bộ; Trưởng Bộ phận một cửa.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 08/05/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 09/05/2020