Từ ngày 17/06/2018 đến ngày 23/06/2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 42

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 17/06/2018 đến ngày 23/06/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 17/6/2019

08:00

Họp rà soát công việc tháng 6/2018

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị: CTCT-HSSV, Đào tạo, Đào tạo SĐH, HCTH, TCCB, KH-TC, QT&ĐT, KH&HTQT, TTrPC, GDTX, CNTT, ĐBCL, KĐCLGD, BDNVSP, Thư viện Nguyễn Thúc Hào, DV, HTSV&QHDN, TH-TN, Nội trú, Y tế, Đoàn TN, VP Đảng - Đoàn thể, BQL Cơ sở II.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:30

Trực HC Tầng 1

Đ/c Thu Trang

Thái Hoa & Thủy

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

8:00

Họp giao ban

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Ban giám Đốc; Tổ trưởng các tỏ

Phòng GĐ

11h30: 13h

Trực tầng 1

Đ/c Thu Trang

Đ/c: Thơ

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

17h: 22h

Trực tầng 1

Đ/c Hải Yến A

Đ/c: Xuân & Yến

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Thứ Ba, ngày 18/6/2019

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:30

Trực HC Tầng 1

Đ/c Thu Trang

Thái Hoa & Thủy

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

11h30: 13h

Trực tầng 1

Đ/c Thu Trang

Lê V.Anh

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

17h: 22h

Trực tầng1

Đ/c Hải Yến A

Đ/c: Mơ & Nhàn

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Thứ Tư, ngày 19/6/2019

7:30

 

Trực ban Giám đốc

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:30

Trực HC Tầng 1

Đ/c Hải Yến A

Thơ & Xuân

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

11h30: 13h

Trực tầng 1

Đ/c Hải Yến A

Đ/c: Yến B

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

17h: 22h

Trực tầng 1

Đ/c Hải Yến A

Giang & Quỳnh

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Thứ Năm, ngày 20/6/2019

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Nguyễn Đức Bình

Đ/c Nguyễn Đức Bình

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:30

Trực HC Tầng 1

Đ/c Hải Yến A

 

Thơ & Xuân

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

11h30: 13h

Trực tầng 1

Đ/ Hải Yến A

Phương

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

17h: 22h

Trực tầng 1

Đ/c Hải Yến A

Q.Hoa & Hải

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Thứ Sáu, ngày 21/6/2019

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:30

Trực HC Tầng 1

Đ/c Hải Yến A

Dung & Mơ

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

11h30: 13h

Trực tầng 1

Đ/c Hải Yến A

Xuân

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

16:30

Tổ phục vụ dọn vệ sinh các kho sách, phòng máy tổ thông tin dọn vệ sinh

Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Thủ thư các kho sách, phòng máy

Kho GT, DC, DX, DT, LA, Phòng máy T1, T3

17h: 22h

Trực tầng 1

Đ/c Hải Yến A

Thủy Mai

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Thứ Bảy, ngày 22/6/2019

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:30

Trực HC Tầng 1

Đ/c Hải Yến A

Oanh & Yến A

 

11h30: 17h

Trực tầng 1

Đ/c Hải Yến A

D.Nga & Thái Hoa

 

Chủ Nhật, ngày 23/6/2019

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7h30: 11h30

Trực tầng 1

Đ/c Quỳnh Hoa

Giang & Hoàng Nga

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

11h30 : 17h

Trực tầng 1

Đ/c Quỳnh Hoa

Sen & Quỳnh

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào