Từ ngày 16/09/2019 đến ngày 22/09/2019

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 05

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 16/09/2019 đến ngày 22/09/2019)

 

Chào mừng Lễ Khai giảng khoá đào tạo thứ 60, kỷ niệm 60 năm thành lập Trường (1959 - 2019)

và đón nhận các phần thưởng cao quý

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 16/9/2019

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:30

Trực HC Tầng 1

Đ/c Thu Trang

Tuấn Minh

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Thứ Ba, ngày 17/9/2019

19:00

Hội diễn "Tiếng hát ngày hội trường"

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Đại biểu mời;

- BCH Công đoàn, các Công đoàn bộ phận và các đội thi.

Hội trường A

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:30

Trực HC Tầng 1

Đ/c Thu Trang

Tuấn Minh

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Thứ Tư, ngày 18/9/2019

19:00

Hội diễn "Tiếng hát ngày hội trường"

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Đại biểu mời;

- BCH Công đoàn, các Công đoàn bộ phận và các đội thi.

Hội trường A

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:30

Trực HC Tầng 1

Đ/c Thu Trang

Tuấn Minh

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Thứ Năm, ngày 19/9/2019

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Nguyễn Đức Bình

Đ/c Nguyễn Đức Bình

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:30

Trực HC Tầng 1

Đ/c Thu Trang

Tuấn Minh

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Thứ Sáu, ngày 20/9/2019

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:30

Trực HC Tầng 1

Đ/c Thu Trang

Thái Hoa & Q.Hoa

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

16:30

Tổ phục vụ dọn vệ sinh các kho sách, phòng máy tổ thông tin dọn vệ sinh

Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Thủ thư các kho sách, phòng máy

Kho GT, DC, DX, DT, LA, Phòng máy T1, T3

19:30

Chương trình ca múa nhạc tổng hợp chào mừng

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Đại biểu mời;

- BCH Công đoàn, các Công đoàn bộ phận và các đội thi;

- CB, ĐVTN và học sinh, sinh viên toàn trường

Sân khấu A4

19:30

Cuộc thi xướng họa thơ Đường

PGS.TS Nguyễn Hoa Du, Chủ tịch Hội đồng Trường

- Đại biểu mời;

- Ban Tổ chức;

- Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Vinh;

- Những người quan tâm.

Hội trường A

Thứ Bảy, ngày 21/9/2019

08:00

Lễ Khai giảng khoá đào tạo thứ 60, kỷ niệm 60 năm thành lập Trường (1959 - 2019) và đón nhận các phần thưởng cao quý

- GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng;

- Ban tổ chức

Theo Thông tri triệu tập và Giấy mời

Science Square

Chủ Nhật, ngày 22/9/2019