Tập thể Trung tâm TT Thư viện Nguyễn Thúc Hào hòa chung tiếng hát trường Vinh chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Đại hoc Vinh