Mở đầu khóa tập huấn, Th.s. Vũ Duy Hiệp  có bài phát biểu nêu lên tầm quan trọng của thư viện và sự cần thiết của phần mềm quản lý thư viện KIPOS trong quản lý nguồn tài nguyên. Ông cũng chia sẻ rằng việc phát triển nguồn lực thông tin trong thư viện không phải vấn đề một sớm một chiều, các cán bộ thư viện cần phải thường xuyên nghiên cứu để gia tăng giá trị của thông tin và có những chính sách cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện.

Trong khóa tập huấn, đội ngũ cán bộ đào tạo của công ty CP phần mềm quản lý Hiện Đại luôn nhiệt tình hướng dẫn, sẵn sàng hỗ trợ từng anh (chị) trong thư viện nắm được quy trình quản lý nguồn tài nguyên và cách sử dụng phần mềm quản lý thư viện KIPOS.