Đầu năm 2017, Trung tâm Thông tin Thư Viện Nguyễn Thúc Hào đón nhận một tin vui, TT Thư viện đã có một Tân Tiến sĩ. Đ/c Vũ Duy Hiệp, chức vụ Giám đốc Trung tâm  đã đạt được học vị bậc cao nhất,học vị Tiến sĩ.

         Tại Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016, lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Vũ Duy Hiệp đã được tổ chức trang trọng. Buổi lễ có thành phần chính là các giáo sư, các nhà khoa học trong Hội đồng đánh giá luận án và Nghiên cứu sinh. Thêm vào đó, sự tham dự của đại diện lãnh đạo Đại học Vinh, lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm, đại diện cán bộ Trung tâm , đại diện cán bộ các khoa cùng gia đình, bạn bè Nghiên cứu sinh là nguồn cổ vũ, động viên Đ/c Vũ Duy Hiệp tự tin bảo vệ luận án .

 

Các thành viên hội đồng chấm luận án

           Sau quá trình đào tạo và nghiên cứu từ năm 2011, Đ/c Vũ Duy Hiệp đã báo cáo kết quả nghiên cứu của mình, bảo vệ luận án một cách khoa học, súc tích, tự tin, chặt chẽ với các luận điểm khoa học. Luận án Tiến sĩ của Đ/c Vũ Duy Hiệp với đề “Nghiên cứu mô hình hệ thống sản phẩm dịch vụ Thông tin Thư viện tại các trường Đại học Việt Nam” có ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn sâu sắc, tập trung làm sáng tỏ những dấu hỏi về hệ thống sản phẩm dịch vụ Thông tin Thư viện các trường Đại học Việt Nam, con đường phát triển của Thư viện các trường Đại học.

         Sau khi lắng nghe phần báo cáo kết quả nghiên cứu của Nghiên cứu sinh, các nhà khoa học đã phân tích, thảo luận và thừa nhận những kết quả nghiên cứu, đồng thời cũng đặt ra câu hỏi chuyên sâu cho Nghiên cứu sinh. Bằng tri thức và trí tuệ của mình, Đ/c Vũ Duy Hiệp  đã phản hồi thành công các vấn đề đặt ra từ các nhà khoa học trong Hội đồng. Kết quả đánh giá luận án từ các nhà khoa học trong Hội đồng là sự đồng thuận của 7 thành viên Hội đồng đánh giá mức 7 phiếu đạt. Và Hội đồng đi đến quyết định trao học vị Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Vũ Duy Hiệp.

  Chủ tịch Hội đồng chấm luận án

Thay mặt Ban Giám hiệu Trường Đại học Vinh, các thấy cô đã lên chúc mừng Tân tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Thông tin - Thư viện, chúc sự phát triển đội ngũ cán bộ của Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào