Dịch vụ số hóa tài liệu

Trung tâm có hệ thống máy số hóa hiện đại gồm 01 máy Kirtax và 01 máy Traventus sẵn sàng đáp ứng tất cả các yêu cầu số hóa với số lượng lớn trong thời gian nhanh nhất

Dịch vụ photocopy & scan tài liệu

Thông qua dịch vụ này, bạn đọc được cán bộ thư viện photo hoặc scan tài liệu gửi qua đường bưu điện hoặc email

 

Dịch vụ cung cấp tài liệu theo yêu cầu

Cung cấp tài liệu có trong và ngoài thư viện, đặc biệt chúng tôi có thể cung cấp cho bạn đọc tất cả các bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế.

 

Dịch vụ đăng ký đào tạo sử dụng thư viện

Để đăng ký lớp hướng dẫn sử dụng thư viện, bạn đọc phải đăng nhập

 

 

Dịch vụ đào tạo kiến thức thông tin

Học viên sẽ được trang bị những kiến thức thông tin cơ bản như tra tìm tài liệu in, tài liệu điện tử, các bước viết một luận văn, bài báo sử dụng công cụ trích dẫn...  

Dịch vụ đăng ký thành viên của thư viện

Bạn đọc bên ngoài ĐHVinh muốn sử dụng Thư viện cần phải đăng ký trở thành thành viên và phải đóng một mức phí theo quy định của Thư viện

Dịch vụ đăng ký phòng học nhóm

Một nhóm sinh viên muốn sử dụng một phòng học nhóm để thảo luận các bạn hãy đăng ký tại đây