04 đầu sách do trường Đại học Thái Nguyên biếu tặng
    11 đầu sách do NXB Khoa học xã hội biếu tặng

   Trong tháng 9/2016, Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào Đại họcVinh đã nhận được một số sách của Trường Đại học Thái Nguyên gửi tặng.

    Số sách trên sẽ được xử lý nghiệp vụ và đưa vào phục vụ bạn đọc trong thời gian sớm nhất (danh_muc_sach_bieu_thang_9_1.docx  )