THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC VÀ

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THÔNG TIN-THƯ VIỆN CẤP CHỨNG CHỈ

Khoa Thông tin – Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh Lớp bổ túc kiến thức và bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tin - Thư viện cấp chứng chỉ.

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Đối với đối tượng lấy chứng chỉ:            Tất cả các đối tượng có nhu cầu

- Đối với đối tượng lấy chứng chỉ bổ túc kiến thức để dự thi cao học:

            Tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Thông tin học và ngành Khoa học Thư viện, có nội dung chương trình đào tạo khác với ngành Thông tin học và ngành Khoa học Thư viện từ 10 đến 40% (cả về nội dung và thời lượng học tập của khối kiến thức ngành, tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành). Các ngành cụ thể như: Văn thư, Lưu trữ học ; Lịch sử ; Bảo tàng học ; Xuất bản - phát hành, Báo chí ; Quan hệ công chúng ; Văn hoá học ; Quản lý văn hoá ; Quản trị văn phòng ; Quản lý khoa học và công nghệ ; Hệ thống thông tin quản lý ; Khoa học quản lý.

2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

-         Phiếu đăng ký tham gia khóa học (mẫu kèm theo Thông báo);

-         Bản sao bằng tốt nghiệp (có công chứng);

-         Bản sao bảng điểm học tập (có công chứng);

-         Bản sao giấy khai sinh và chứng minh thư nhân dân;

-    2 ảnh chân dung 3 x 4 chụp trong vòng 3 tháng trở lại đây, mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh .

3. Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 12/12/2016 đến hết ngày 26/2/2017

4. Nơi nhận hồ sơ: Trung tâm Thông tin-Thư viện Nguyễn Thúc Hào, Trường Đại học Vinh (182 Lê Duẩn, Vinh, Nghệ An).

5. Thời gian mở lớp :          tháng 02/2017 (học trong 2 tháng)

6. Thường trực : Cô Lâm Thu Trang - Di động 0977914850; Email: laman2802@gmail.com. 

Chương trình đào tạo:   file.docx