Thư viện sẽ làm việc với Viện KTCN  để lấy nhu cầu chuyên môn. Đồng thời các em có thể gửi danh mục các sách mình cần nghiên cứu, tham khảo cho giáo viên và thư viện, để đơn vị kiểm tra và lập kế hoạch bổ sung kịp thời.Các em có thể thường xuyên liên lạc theo địa chỉ fabook: Thư Viện Nguyễn Thúc Hào Đại Học Vinh,

Địa chỉ mail: thuviendhv@vinhuni.edu.vn hoặc trực tiếp lên tại tầng 3 phòng mạng gặp cô Trang ( 0977914850 )