BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                          

 

                                                                Thông báo thời gian

Mở cửa phục vụ ngoài giờ thứ 7 và Chủ nhật

(Áp dụng từ ngày 01/12/2017)

    Nhằm phục vụ tốt cho sinh viên, học viên việc học và nghiên cứu, Trung tâm Thông tin Thư viện Nguyễn Thúc Hào chính thức mở cửa phục vụ ngoài giờ áp dụng từ ngày: 01/12/2017. Thư viện xin thông báo cho bạn đọc được biết lịch phục vụ ngoài giờ như sau:

1. Phòng đọc mở cửa phục vụ:       

Phòng đọc tầng 4, tầng 5

2. Thời gian mở cửa

1.2. Thứ 7 và chủ nhật
                    Buổi sáng:          Từ 7h30 - 11h30;

                   Buổi chiều:          Từ 13h00 - 17h0