CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO TRÌNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

(Giảng viên cấp  cho Thư viện )

            Năm 2016, Thư viện Đại học Vinh đã nhận được một số sách giáo trình của cán bộ giảng viên  Trường Đại học Vinh cấp  như sau:

TT

TÊN SÁCH

Tác giả

SL

Khoa Địa Lý

1

Cảnh quan miền núi cho phát triển nông lâm nghiệp 2016

Trần Thị Luyến

 

2

Phát triển kinh tế dải ven biển Thanh Hóa - Nghệ An- Hà Tĩnh 2015

Hoàng Thị Hải Yến

20

3

Một số vấn đề lý luận thực tiễn về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp thực tế tỉnh nghệ an (giai đoạn 2000- 2010)

Nguyễn Thị Trang Thanh

50

Trường Giáo Dục

1

Thi pháp đồng dao và mối quan hệ với Thơ Thiếu nhi

Chu Thị Hà Thanh

50

Khoa CNTT

1

Các Ứng dụng cơ bản của MS- Office

Lê Văn Minh

50

Khoa Hóa Học

1

GT các quá trình và thiết bị truyền nhiệt - chuyển khối trong công nghệ hóa học - công nghệ thực phẩm

Nguyễn Tân Thành - Trần Đình Thắng - Tôn Thất Vinh

50

2

Hợp chất thiên nhiên

Trần Đình Thắng

80

3

Giáo trình Phương pháp dạy học hóa học T1

Nguyễn Thị Bích Hiền

80

Khoa Kinh Tế

1

Giáo trình Quản trị Kinh Doanh 2011

Hồ Thị Diệu Ánh

50

Khoa Luật Học

1

Giáo trình phương pháp và kỹ năng nghiên cứu khoa học

Đoàn Minh Duệ-
Đinh Ngọc Thắng

48

2

Giáo trình: Luật Lao Động Việt Nam 2016

Lê Văn Đức

80

Khoa NLN

1

Giáo trình: Côn trùng nông nghiệp

Nguyễn Thị Thanh

80

Khoa Sinh Học

1

GT động vật  học có xương sống

Hoàng Ngọc Thảo
Cao Tiến Trung

80

Khoa Lịch Sử

1

Quan hệ Ấn Độ - Liên Xô trong chiến tranh lạnh (1947-1991)

Lê Thế Cường

50

Khoa Xây Dựng

1

Giáo trình Kết cấu bê tông cốt thép

Trần Ngọc Long

80

2

Giáo trình Mố trụ cầu

Phan Văn Tiến

80

Trường THPT Chuyên

1

Giáo trình sau ĐH cơ sở Toán học của việc dạy học toán ở bậc Tiểu học

Nguyễn Thị Châu Giang

40

Khoa Vật Lý & Công Nghệ

1

GT đo lường và đánh giá tron g dạy học vật lý

Nguyễn Thị Nhị

50

Phòng Sau Đại Học

1

Giáo trình những Nguyên lý cơ bản của kinh tế chính trị Mác - Lenin trong thời đại ngày nay

T.S. Đinh Trung Thành

50

2

Giáo trình Đại Cương về Chính sách công

T.S. Đinh Trung Thành

50