Từ ngày 09/07/2018 đến ngày 15/07/2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 45

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 09/07/2018 đến ngày 15/07/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 09/07/2018

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

8:00

Họp giao ban

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Ban giám Đốc; Tổ trưởng các tỏ

Phòng GĐ

8:00

Xử lý kỹ thuật sách, luận án, luận văn đưa vào phục vụ bạn đọc

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Tổ thông tin tư liệu

Phòng mạng T3

Thứ Ba, ngày 10/07/2018

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Nguyễn Đức Bình

Đ/c Nguyễn Đức Bình

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

8:00

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra sự trùng lặp nội dung nghiên cứu qua phần mềm Doit và đóng luận văn luận án theo quy định nhà trường

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Đ/c Nguyễn Thái Sơn & Tổ luận đóng luận văn

Tầng 1 phòng đóng luận văn

8:00

Số hóa bộ tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên và đưa lên TVS

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Đ/c Ngô Thị Thúy Lan

Tầng 3: Phòng mạng

Thứ Tư, ngày 11/07/2018

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

8:00

Tiếp tục tổ chức kho tài liệu XH

Đ/c Nguyễn Đức Bình

Đ/c Nguyễn Quỳnh Hoa

Tầng 4: Kho DX

Thứ Năm, ngày 12/07/2018

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Nguyễn Đức Bình

Đ/c Nguyễn Đức Bình

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

8: 00

Đóng quyển báo, tạp chí theo kế hoạch được nhà trường duyệt

Đ/c Lê Vân Anh

Tổ phân loại biên mục

Tầng 4: tổ phân loại biên mục

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 13/07/2018

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

16:30

Tổ phục vụ dọn vệ sinh các kho sách, phòng máy tổ thông tin dọn vệ sinh

Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Thủ thư các kho sách, phòng máy

Kho GT, DC, DX, DT, LA, Phòng máy T1, T3

Thứ Bảy, ngày 14/07/2018

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

Chủ Nhật, ngày 15/07/2018

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào