Từ ngày 20/3/2017 đến ngày 26/3/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

TRUNG TÂM TT-TV NGUYỄN THÚC HÀO

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 29

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 20/3/2017 đến ngày 26/3/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia
Chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017)

Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng Thanh niên 2017

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 20/3/2017

08:00

Họp giao ban

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Ban giám Đốc; Tổ trưởng các tỏ

Phòng GĐ

Thứ Ba, ngày 21/3/2017

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 22/3/2017

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 23/3/2017

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 24/3/2017  

16:30

Tổ phục vụ dọn vệ sinh các kho sách

Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Thủ thư các kho sách

Kho GT, DC, DX, DT, LA

Thứ Bảy, ngày 25/3/2017

07:30

Khai mạc đợt đánh giá ngoài Trường Đại học Vinh

Ban Giám hiệu

Theo Thông tri Triệu tập

Hội trường A

07:30

Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017

- BTV Tỉnh đoàn Nghệ An

- BTV Đoàn TN, BTK Hội SV

Đại biểu có giấy mời; Theo Thông tri triệu tập của BTV Đoàn trường.

 

Sân khấu A4

Chủ Nhật, ngày 26/3/2017

Kỷ niệm 86 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017)

Cả tuần

1.Các tổ triển khai công việc chuyên môn theo kế hoạch,vệ sinh kho sách và phòng làm việc      

2. Đề nghị các đơn vị nộp báo cáo công tác tháng 3/2017 và chương trình công tác tháng 4/2017 cho Phòng Hành chính tổng hợp trước 17h30 ngày 24/3/2017 (bản mềm gửi qua địa chỉ email: locntx@vinhuni.edu.vn)

Ghi chú

 Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua email:locntx@vinhuni.edu.vn