Từ ngày 07/01/2018 đến ngày 13/01/2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 19

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 07/01/2018 đến ngày 13/01/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam

(09/01/1950 - 09/01/2019)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 07/01/2019

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:30

Trực HC Tầng 1

Đ/c Thu Trang

Thủy & Mơ

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

8:00

Họp giao ban

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Ban giám Đốc; Tổ trưởng các tỏ

Phòng GĐ

11h30: 13h

Trực tầng 1

Đ/c Thu Trang

Đ/c: Dương Nga & Yến B

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

17h: 22h

Trực tầng 1

Đ/c Hải Yến A

Đ/c: Lê Xuân & Lê V.Anh

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Thứ Ba, ngày 08/01/2019

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:30

Trực HC Tầng 1

Đ/c Thu Trang

Thủy & Mơ

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

11h30: 13h

Trực tầng 1

Đ/c Thu Trang

Lưu V.Anh & Tuấn Minh

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

17h: 22h

Trực tầng1

Đ/c Hải Yến A

Đ/c:Ngân & Oanh

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 09/01/2019

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:30

Trực HC Tầng 1

Đ/c Hải Yến A

Thủy & Mơ

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

11h30: 13h

Trực tầng 1

Đ/c Hải Yến A

Đ/c: Q.Hoa & T.Hoa

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

17h: 22h

Trực tầng 1

Đ/c Hải Yến A

Thanh Hằng & Văn Tài

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 10/01/2019

08:00

Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 01/2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Đảng uỷ, BGH; Chủ tịch HĐ Trường;  Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng phó các đoàn thể cấp trường; Trưởng ban TTrND; Thư ký HĐT, Bí thư các Đảng bộ bộ phận, các chi bộ; Trưởng Bộ phận một cửa.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Nguyễn Đức Bình

Đ/c Nguyễn Đức Bình

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:30

Trực HC Tầng 1

Đ/c Hải Yến A

Thủy

Thủy & Thơ

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

11h30: 13h

Trực tầng 1

Đ/ Hải Yến A

Nhàn & Trang

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

17h: 22h

Trực tầng 1

Đ/c Hải Yến A

Châu & Yến B

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Thứ Sáu, ngày 11/01/2019

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:30

Trực HC Tầng 1

Đ/c Hải Yến A

Thủy & Thơ

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

11h30: 13h

Trực tầng 1

Đ/c Hải Yến A

Quỳnh & Mai

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào