Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 10

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 05/11/2018

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:30

Trực HC Tầng 1

Đ/c Nguyễn Quỳnh Hoa

Nguyễn Mơ & Lưu Vân Anh

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

8:00

Họp giao ban

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Ban giám Đốc; Tổ trưởng các tỏ

Phòng GĐ

11h30: 13h

Trực tầng 1

Đ/c Quỳnh Hoa

Đ/c: Thủy & Mai

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

17h: 22h

Trực tầng 1

Đ/c Quỳnh Hoa

Đ/c: Q.Hoa & Yến A

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 06/11/2018

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:30

Trực HC Tầng 1

Đ/c Nguyễn Quỳnh Hoa

Nguyễn Mơ & Lưu Vân Anh

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

11h30: 13h

Trực tầng 1

Đ/c Quỳnh Hoa

Đ/c Xuân & Nhàn

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

17h: 22h

Trực tầng1

Đ/c Quỳnh Hoa

Đ/c:Châu & Trang

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Thứ Tư, ngày 07/11/2018

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:30

Trực HC Tầng 1

Đ/c Nguyễn Quỳnh Hoa

Nguyễn Mơ & Lưu Vân Anh

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

11h30: 13h

Trực tầng 1

Đ/c Quỳnh Hoa

Đ/c: Giang & Thái Hoa

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

17h: 22h

Trực tầng 1

Đ/c Quỳnh Hoa

Đ/c: Lan & Tài

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Thứ Năm, ngày 08/11/2018

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Nguyễn Đức Bình

Đ/c Nguyễn Đức Bình

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:30

Trực HC Tầng 1

Đ/c Nguyễn Quỳnh Hoa

Nguyễn Mơ & Lưu Vân Anh

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

11h30: 13h

Trực tầng 1

Đ/c Quỳnh Hoa

Hải Yến B & Tuấn Minh

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

17h: 22h

Trực tầng 1

Đ/c Quỳnh Hoa

Cao Thủy & Thanh Hằng

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Thứ Sáu, ngày 09/11/2018

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:30

Trực HC Tầng 1

Đ/c Nguyễn Quỳnh Hoa

Nguyễn Mơ & Lưu Vân Anh

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

11h30: 13h

Trực tầng 1

Đ/c Quỳnh Hoa

Dương Nga & Nguyễn Châu

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

16:30

Tổ phục vụ dọn vệ sinh các kho sách, phòng máy tổ thông tin dọn vệ sinh

Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Thủ thư các kho sách, phòng máy

Kho GT, DC, DX, DT, LA, Phòng máy T1, T3

17h: 22h

Trực tầng 1

Đ/c Quỳnh Hoa

Hồ Oanh & Xuân

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Thứ Bảy, ngày 10/11/2018

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7h30: 11h30

Trực tầng 1

Đ/c Quỳnh Hoa

Thái Hoa & Thanh Mai

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

11h30 : 17h

Trực tầng 1

Đ/c Quỳnh Hoa

Trang & Lan

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Chủ Nhật, ngày 11/11/2018

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7h30: 11h30

Trực tầng 1

Đ/c Quỳnh Hoa

Thái Hoa & Mai

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

11h30 : 17h

Trực tầng 1

Đ/c Quỳnh Hoa

Trang & Lan

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào