Từ ngày 10/09/2018 đến ngày 16/09/2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 02

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 10/09/2018 đến ngày 16/09/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng năm học mới 2018 - 2019

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 10/09/2018

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

8:00

Họp giao ban

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Ban giám Đốc; Tổ trưởng các tỏ

Phòng GĐ

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 11/09/2018

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

08:00

Họp thống nhất công tác quản lý và triển khai xây dựng chương trình đào tạo tiếp cận CDIO

GS.TS Thái Văn Thành, Phó hiệu trưởng

- Kính mời: GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng;

- Trưởng các đơn vị: Đào tạo, ĐT SĐH, HCTH, KH-TC KH&HTQT, TCCB, QT&ĐT, ĐBCL, TT Thư viện;

- Ban NCLL CDIO;

- Trưởng các khoa/ viện

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Khảo sát, kiểm tra Cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ đào tạo và các hoạt động ở Cơ sở 2

(Phòng HCTH bố trí xe, xe đón đại biểu từ 14:45)

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- BGH: PGS.TS Nguyễn Huy Bằng;

- Trưởng các đơn vị: BQL Cơ sở II, KH-TC, QT&ĐT, Đào tạo, CTCT-HSSV, HCTH, CNTT, ĐBCL, Thư viện, TH-TN, HTSV&QHDN

Cơ sở 2

Thứ Tư, ngày 12/09/2018

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

19:30

Hội nghị cán bộ Đoàn, Hội toàn trường phiên tháng 9/2018

Đoàn TN - Hội SV trường

Theo thông tin triệu tập.

Hội trường A

Thứ Năm, ngày 13/09/2018

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Nguyễn Đức Bình

Đ/c Nguyễn Đức Bình

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

19:00

Talk show chia sẻ các kinh nghiệm học tập và rèn luyện ở bậc đại học

Đoàn TN - Hội SV trường

Theo thông tin triệu tập.

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 14/09/2018

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

16:30

Tổ phục vụ dọn vệ sinh các kho sách, phòng máy tổ thông tin dọn vệ sinh

Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Thủ thư các kho sách, phòng máy

Kho GT, DC, DX, DT, LA, Phòng máy T1, T3

Thứ Bảy, ngày 15/09/2018

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 16/09/2018

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào