Từ ngày 14/05/2018 đến ngày 20/05/2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 37

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 14/05/2018 đến ngày 20/05/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 14/05/2018

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:30

Làm nhiệm vụ tại trung tâm Quốc Phòng An Ninh Vinh

Đ/c Nguyễn Quỳnh Hoa

Đ/c Ngô Thị Thúy Lan

CS2: Trung tâm Quốc Phòng

8:00

Họp giao ban

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Ban giám Đốc; Tổ trưởng các tỏ

Phòng GĐ

Thứ Ba, ngày 15/05/2018

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Nguyễn Đức Bình

Đ/c Nguyễn Đức Bình

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 16/05/2018

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:30

Làm nhiệm vụ tại trung tâm Quốc Phòng An Ninh Vinh

Đ/c Nguyễn Quỳnh Hoa

Đ/c Nguyễn Hải Yến B

CS2: Trung tâm Quốc Phòng

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 17/05/2018

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Nguyễn Đức Bình

Đ/c Nguyễn Đức Bình

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

19:30

Hội nghị cán bộ trẻ năm 2018

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập số 08/TT-ĐHV, ngày 09/5/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 18/05/2018

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:30

Làm nhiệm vụ tại trung tâm Quốc Phòng An Ninh Vinh

Đ/c Nguyễn Quỳnh Hoa

Đ/c Nguyễn Hà Giang

 

CS2: Trung tâm Quốc Phòng

09:00

Họp Hội đồng thi tuyển viên chức

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

16:30

Tổ phục vụ dọn vệ sinh các kho sách, phòng máy tổ thông tin dọn vệ sinh

Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Thủ thư các kho sách, phòng máy

Kho GT, DC, DX, DT, LA, Phòng máy T1, T3

Thứ Bảy, ngày 19/05/2018

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

14:00

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế văn hóa công sở của Công đoàn cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Công đoàn cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Theo Giấy mời

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Chủ Nhật, ngày 20/05/2018

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

14:00

Triển khai Quy chế học viên cao học

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Đại diện phòng CTCT-HSSV, Đào tạo Sau ĐH, TT ĐBCL, TT CNTT, TT TTTV Nguyễn Thúc Hào

Hội trường A